> TC SCHOUWEN DUIVELAND

 

 

 

1978  –  2018  :  40 JAAR FIETSHISTORIE BIJ RTC SCHOUWEN DUIVELAND.

 

Bronnen : Zierikzeesche Nieuwsbode, PZC en Clubarchief.

 

Op 22 september 2018 was het 40 jaar geleden dat RTC Schouwen Duiveland werd opgericht. De jubilerende vereniging heeft een rijke historie met veel sportieve hoogtepunten. In het clubarchief worden de belevenissen nauwgezet omschreven en komen alle fietsactiviteiten voorbij die werden georganiseerd voor de toerfietsers in Noord Zeeland.

 

 

 

 

 

 

 

RTC Schouwen-Duiveland startte op 22 september 1978. Daaraan voorafgaand was er door de initiatiefnemers Dey en Huneman een vergadering belegd voor de liefhebbers van de fietssport  op Schouwen-Duiveland.  Tijdens deze bijeenkomst in Hotel  Zeerust in Renesse werd besloten om een toerclub op te richten. Die oprichting vond zijn beslag ten kantore van Drukkerij Lakenman en Ochtman op 22 september 1978.

 

Leen Dey werd de eerste voorzitter van de RTC, Roelof Huneman werd secretaris en Kees Braal de penningmeester. De overige bestuursleden waren  Jo Witte, Han Steenland , Joop de Wit en Maarten Dijkman. Van dit illustere zevental is Maarten Dijkman nog steeds clublid en benoemd tot erelid.

 

 

De vereniging begon met 35 leden die uit alle delen van het eiland afkomstig waren. Dat aantal liep al snel op tot ca 80. Bij het eerste jubileum , het vijfjarig bestaan in 1983, waren daar nog  55 “harde kern” leden van overgebleven. In die eerste jaren werden jaarlijks een beperkt aantal  toerritten georganiseerd. Eén daarvan de 3 Provinciën Tocht trok ooit het grootste aantal deelnemers tot nu toe in een dergelijke eigen rit.  Bij de start stonden 135 fietsers gereed. In de jaren daarna schommelde het aantal leden tussen de 60 en de 100.

 

 

 

 

 

 

 

Om het saamhorigheids- gevoel en de eigen identiteit  te bevorderen werd ook het clubtenue geïntroduceerd. Een tenue dat in de loop der tijd al enige malen is aangepast en gemoderniseerd. Na de eerste jaren van de 21ste eeuw was er sprake van verminderde activiteit binnen de RTC. Niet eens zo zeer in de teruggang van het aantal leden naar circa 90, maar wel in de deelnames aan de georganiseerde ritten en in de zondag trainingen. Op woensdagavond werd zelfs niet langer in clubverband gefietst met uitzondering van startlocatie Haamstede.

 

 


Vanaf 2007 echter werden er meer activiteiten ontplooid en werden de zondag- en woensdagavond trainingen weer nieuw leven ingeblazen. In het 40ste jubileumjaar is er brede variatie op de toerkalender. De Alpenweek en de tijdritten zijn toch wel de hoogtepunten maar er wordt steeds nagedacht over nieuwe varianten.  Alles komt tot stand dankzij een aantal leden die zich vrijwillig opwerpen om tijd en energie te steken in het reilen en zeilen van de club en er een actieve vereniging van maken. 

 

 

 

 

 

 

Vooral dat staat als een paal boven water: een betrokken ledeninbreng bepaalt het succes van de vereniging. Mede dankzij dit actieve beleid zijn er nu ongeveer 130 leden. Binnen de normen van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is RTC een grote vereniging.

 

 

 

Op 11 april 2016 startte RTC Schouwen Duiveland met een groep enthousiaste dames. Ze fietsen wekelijks een toertocht op de racefiets. Recreatief fietsen en gezelligheid staan op hun actielijst bovenaan. De ritten worden begeleid door Linda Jumelet .

 

Het bestuur van RTC Schouwen Duiveland is hoopvol gestemd aangaande de toekomst :
“Het fietsen blijft maatschappelijk in de belangstelling staan. Wij wonen in een fantastisch fietsgebied en onze toekomst lijkt daarmee gegarandeerd. Dit laatste zal echter alleen gewaarborgd zijn wanneer onze leden actief bij de vereniging betrokken blijven”.        (september 2018)

 

Bekijk de historie van Rijwiel Toerclub Schouwen Duiveland :       https://www.rtc-schouwen-duiveland.nl/vereniging-presentatie/